Apr 21, 2021
Zmorojewo
Posted by Jakub Żulczyk

Nieopodal Zmorojewa rozpocz a si wojna Nie by a g o na nie rozbrzmiewa y wystrza y, krzyk o nierzy, huk spadaj cych bomb Nikt nie zak ca spokoju lasu Zapada zmrok Nad lasem rozla a si krwista czerwie zachodu s o ca Purpura oblewa a korony drzew, sp ywa a po ich pniach, cieka a na krzaki, paprocie i poszycie Wojny nie by o wida , ani s ycha , co nie zmienia Nieopodal Zmorojewa rozpocz a si wojna Nie by a g o na nie rozbrzmiewa y wystrza y, krzyk o nierzy, huk spadaj cych bomb Nikt nie zak ca spokoju lasu Zapada zmrok Nad lasem rozla a si krwista czerwie zachodu s o ca Purpura oblewa a korony drzew, sp ywa a po ich pniach, cieka a na krzaki, paprocie i poszycie Wojny nie by o wida , ani s ycha , co nie zmienia o faktu, e zacz a si w a nie w tym momencie Zmorojewo, zaginione miasto, jest w najwi kszym niebezpiecze stwie od pocz tku swojego istnienia Leszy wys a dwoje agent w Strz powatego i Gangren aby przygotowali z u drog do naszego wiata Tymczasem Tytus Gr jecki, fanatyk horror w, gier komputerowych i zjawisk nadprzyrodzonych, wiedzie zwyczajne ycie W a nie wyrusza na Warmi , aby odwiedzi rodzin Pocz tkowo nie s dzi, by zabita dechami wie G uszyce oferowa a jakiekolwiek atrakcje Do czasu kiedy na forum internetowym po wi conym nadnaturalnym wydarzeniom trafia na intryguj c informacj Nieopodal G uszyc znajduje si opuszczone miasto, a dw jka eksploruj cych je owc w tajemnic zagin a bez wie ci

 • Title: Zmorojewo
 • Author: Jakub Żulczyk
 • ISBN: 9788310121356
 • Page: 258
 • Format: ebook
 • Zmorojewo Nieopodal Zmorojewa rozpocz a si wojna Nie by a g o na nie rozbrzmiewa y wystrza y krzyk o nierzy huk spadaj cych bomb Nikt nie zak ca spokoju lasu Zapada zmrok Nad lasem rozla a si krwista czerwie

  Kasper Wiśniewski

  Ksi k przeczyta em do ko ca, a to ju chyba jaki plus Ciekawy pomys na temat moim skromnym zdaniem, niestety autorowi brakuje troch stylu Tekst jest tak zmanierowany, e miejscami a mieszny szczeg lnie podczas pr b wplecenia artu w dialogi lub narracj gdzie dob r s w powoduje, e mieje si , tylko e nie z tego co by o zaplanowane Og lnie nie polecam ci gn em w promocji za darmo z Naszej Ksi garni ale po kolejne tomy chyba nie si gn.


  Monika

  Gdybym przeczyta a t ksi k przed wszystkimi Kubami W drowyczami, to bardzo by mi si podoba a, niestety nie zrobi am tego Podoba a mi si ot tak, po prostu Dobra ksi ka dla nastolatk w, bo du o jest w niej o buncie dorastaj cych m odych ludzi Poza tym jest to standardowa walka dobra ze z em A, i ok adka psuje niestety ksi k przedstawia opisywane w niej zmory, kt re chyba lepiej, eby ka dy sobie wyobrazi po swojemu.


  Beata Weidemann

  Niepowtarzalna, niesamowita i jedyna w swoim rodzaju Dla mnie rewelacja Tematem przewodnim jest walka dobra ze z em, tutaj ca kiem niedaleko w lesie, i ju by mo e jutro.Pe no w nim dziwnych istot i prawdziwej akcji,takie po czenie horroru z polskimi legendami i mitami Cyt Nieopodal Zmorojewa rozpocz a si wojna Nie by a g o na nie rozbrzmiewa y wystrza y, krzyk o nierzy, huk spadaj cych bomb Nikt nie zak ca spokoju lasu Zapada zmrok Nad lasem rozla a si krwista czerwie zachodu s o ca Purpura oble [...]


  Bert

  nie wierz , e przeczyta em horror dla gimnazjalist w


  Jezier

  Niez e czytad o wakacyjne Korekta mog a by lepsza.


  Gonia

  zacytuj nie wierz , e przeczyta am horror dla gimnazjalist w  • Zmorojewo Best Read || [Jakub Żulczyk]
   258 Jakub Żulczyk
  Zmorojewo