Apr 21, 2021
Książeczka o człowieku
Posted by Roman Ingarden

Wielka ksi ka, jedna z najwa niejszych, jakie napisano w j zyku polskim na ten temat Ksi ka m dra i zarazem prosta Jest dzie em dojrza ego namys u filozofa, kt ry jednocze nie okazuje si m drcem, ods aniaj cym przed cz owiekiem tajemnic jego ycia jako osoby, pokazuje kierunki dzia ania, uczy odpowiedzialno ci Jan Andrzej K oczowski OP

 • Title: Książeczka o człowieku
 • Author: Roman Ingarden
 • ISBN: 9788308030974
 • Page: 258
 • Format: Paperback
 • Ksi eczka o cz owieku Wielka ksi ka jedna z najwa niejszych jakie napisano w j zyku polskim na ten temat Ksi ka m dra i zarazem prosta Jest dzie em dojrza ego namys u filozofa kt ry jednocze nie okazuje si m drcem ods


  • [PDF] Książeczka o człowieku | by ↠ Roman Ingarden
   258 Roman Ingarden
  Książeczka o człowieku